لطفا به نکات زیر توجه فرمائید :
 1. کاربران گرامی نام کاربری وکلمه عبور شما به صورت پیش فرض به ترتیب کد پرسنلی و شماره حساب بانکی شما می باشد .
 2. کارکنان عزیز توجه فرمائید که به ابتدای نام کاربری خود حرف لاتین E را اضافه نمایند .
  نمونه ( شناسه کاربری  :     E186 )
 3. اساتید گرامی توجه فرمائید که به ابتدای نام کاربری خود حرف لاتین P را اضافه نمایند .
  نمونه ( شناسه کاربری  :     P186 )
 4. پرسنل بیمارستان زکریا توجه فرمائید که به ابتدای نام کاربری خود حرف لاتین Z را اضافه نمایند .
  نمونه ( شناسه کاربری  :     Z186 )
 5. کاربران عزیز توجه فرمائید که شما پس از ورود به سیستم می توانید  کلمه عبور خود را تغییر دهید .
         سامانه فیش حقوقی  دانشگاه آزاد اسلامی        IAUWage  Copyright © 2010, PJE.ir.